فرازهايي از فرمايشات مقام معظم رهبري در مورد حماسه بزرگ 9 دي ماه 1388 « 13 محرم »

بسم الله الرحمن الرحیم

فرازهايي از فرمايشات مقام معظم رهبري در مورد حماسه بزرگ 9 دي ماه 1388 « 13   محرم »
 
ماندگار در تاريخ
روز نهم دي امسال (سال 88) هم از همين قبيل است. نهم دي با دهم دي فرقي ندارد ؛ اين مردمند كه ناگهان با يك حركت – كه آن حركت برخاسته از همان عواملي است كه نوزدهم دي قم را تشكيل داد ؛ يعني برخاسته از بصيرت است ، از دشمن شناسي است ، از وقت شناسي است ، از حضور در عرضه مجاهدانه است – روز نهم دي را هم متمايز مي‌كنند.
مطمئن باشيد كه روز نهم دي ماه امسال (سال 88) هم در تاريخ ماندگار ماند ؛ اين هم يك روز متمايزي شد. شايد به يك معنا بشود گفت كه در شرايط كنوني – كه شرايط غبارآلودگي فضاست – اين حركت مردم اهميت مضاعفي داشت ؛ كار بزرگي بود.
 
دست اشاره الهي
هر چه انسان در اطراف اين قضايا فكر مي‌كند ، دست خداي تعالي را ، درست قدرت را ، روح ولايت را ،
روح حسين بن علي (عليه السلام) را مي‌بيند. اين كارها كارهايي نيست كه با اراده امثال ما انجام بگيرد ؛
اين كار خداست ، اين دست قدرت الهي است ؛ همان طور كه امام در يك موقعيت حساسي – كه من بارها اين را نقل كرده‌ام – به بنده فرمودند : « من در تمام اين مدت ، دست قدرت الهي را در پشت اين قضايا ديدم ».
درست ديد آن مرد نافذ با بصيرت ، آن مرد خدا.
در شرايط فتنه ، كار دشوارتر است ؛ تشخيص دشوارتر است. البته خداي متعال حجت را هميشه تمام مي‌كند ؛ هيچ وقت نمي گذارد مردم از خداي متعال طلبكار باشند و بگويند تو حجت را بر ما تمام نكردي ، راهنما نفرستادي ، ما از اين جهت گمراه شديم. در قرآن مكرر اين معنا ذكر شده است. دست اشاره الهي همه جا قابل ديدن است ، منتها چشم باز مي‌خواهد.
 
روز مجاهدت
مهم اين است كه انسان اين مجاهدت را بكند. اين مجاهدت به نفع خود انسان است ؛ خداي متعال هم در اين مجاهدت به او كمك مي‌كند. نوزده دي مردم قم در سال 56 از اين قبيل بود ، نهم دي امسال (سال 88) آحاد مردم كشور – كه حقيقتاً اين حركت ميليوني فوق العاده مردم حركت عظيمي بود – از همين قبيل است و قضاياي گوناگوني كه ما در طول انقلاب از اين چيزها كم نداشتيم. اين مجاهدت ، راه را به ما نشان مي‌دهد.
 
سجده شكر
... همان كساني كه از اول انقلاب با انقلاب و با امام دشمني كردند ، سنگ زدند ، گلوله خالي كردند ، تروريسم راه انداختند. سه روز از پيروزي انقلاب در بيست و دوي بهمن گذشته بود ، همين آدمها با همين اسمها آمدند جلوي اقامتگاه امام در خيابان ايران ، بنا كردند شعار دادن ؛ همانها الان مي‌آيند توي خيابان ، عليه نظام و عليه انقلاب شعار مي دهند ! چيزي عوض نشده. اسمشان چپ بود ، پشت سرشان آمريكا بود ؛ اسمشان سوسياليست بود ، ليبرال بود ، آزادي طلب بود ، پشت سرشان همه دستگاه‌هاي ارتجاع و استكبار و استبداد كوچك و بزرگ دنيا صف كشيده بودند ! امروز هم همين است. اينها علامت است ، اينها شاخص است و مهم اين است كه ملت اين شاخصها را مي‌فهمد ؛ اين چيزي است كه انسان اگر صدها بار شكر خدا را بكند ، حقش را بجا نياورده است ؛ سجده شكر كنيم.
 
روز ماندگاري
اين ملت عظيم از قشرهاي مختلف در سراسر كشور نگاه مي‌كنند به صحنه ، مي‌شناسند صحنه را ؛ خيلي چيز بزرگ و مهمي است. ايني كه من عرض مي‌كنم روز نه دي در تاريخ ماندگار است ، به خاطر اين است. مردم بيدارند ؛ همين است كه كشور شما را نگه داشته است عزيزان من ! همين است كه انقلابتان را حفظ كرده است ؛ همين است كه جرأت سران استكبار را از آنها گرفته است كه بخواهند به ملت ايران حمله كنند ؛ مي‌ترسند. حالا در تبليغات ، زيد و عمرو و بكر را مي‌كشند جلو ، بمباران تبليغاتي مي‌كنند ؛ اما حقيقت قضيه چيز ديگري است.
 
راه پيمايي حكومتي
گفتند راه پيمايي حكومتي ! بي عقلها نفهميدند كه با اين حرف دارند حكومت را تعريف مي‌كنند ؛ دارند از حكومت تمجيد مي‌كنند. اين چه حكومتي است كه در ظرف دو روز – روز عاشورا (يكشنبه) آن خيانتها را راه انداختند ، روز چهارشنبه اين حركت عظيم راه افتاد – مي‌تواند يك چنين بسيج عظيم ملي را در سرتاسر كشور بكند ؟ امروز كدام كشور ديگر ، كدام حكومت ديگر چنين قدرتي دارد ؟ قوي‌ترين حكومتهاي دنيا و ثروتمندترين شان – كه ولخرجي‌هاي زيادي هم براي جاسوس پروري و خرابكاري و تروريست پروري دارند – اگر همه تلاش‌شان را هم بكنند ، نمي‌توانند ظرف دو روز ، صد هزار نفرآدم را بياورند تو خيابانهاي شهرشان يا كشورشان. چند ده ميليون انسان در سرتاسر كشور بيايند ! اگر به دستور حكومت آمده باشند ، اين خيلي حكومت مقتدري است ؛ پس خيلي حكومت قوي‌اي است كه اينجور امكان بسيج را دارد. اما حقيقت غير از اين است ؛ حقيقت اين است كه در كشور ما حكومت و مردمي وجود ندارد – هم يكي‌اند – مسئولان حكومت ، از شخص حقير اين بنده گرفته تا ديگران ، هر كدام قطره‌هايي هستيم در اقيانوس عظيم اين ملت.
در جمع مردم قم در سالگرد قيام 19 دي. 19/10/1388)
 
كار غيرمتعارف
شناسايي لحظه‌ها و انجام كار در لحظه نياز ، خيلي چيز مهمي است. شوراي شما بحمدالله اين خصوصيت را داشته است. دلايل زيادي هم براي اين هست ؛ آخري‌اش همين نهم دي است ؛ قبلش – ده سال قبل از اين – 23 تير است ... ؛ آن روز هم نياز لحظه‌ها بود ، اين يك كار متعارف و معمولي نبود. راه پيمايي مردم در بيست و دوي بهمن با همه عظمتي كه دارد ... يك كار متعارف است ، يك كار روان شده است ، شناخته شده است ، متوقع است كه انجام بگيرد و انجام مي‌گيرد ؛ اما بيست و سه تير در سال 78 ، يك كار متعارف نبود ، يك كار متوقع نبود ؛ اهميت داشت كه اين مجموعه بداند و بفهمد كه اين كار در آن شرايط ، لازم است و آن را انجام بدهد. كار نهم دي ماه امسال هم همين جور بود. شناختن موقعيت ، فهميدن نياز ، حضور در لحظه مناسب و موردنياز ؛ اين اساس كار است كه مؤمن بايد اين را هم با خود همراه داشته باشد تا بتواند وجودش مؤثر بشود ؛ آن كاري را كه بايد انجام بدهد ، بتواند انجام بدهد. الحمدالله شوراي هماهنگي تبليغات اين خصوصيت را داشته است.
در جمع اعضاي شوراي هماهنگي تبليغات اسلامي. (29/10/1388)
 
حضور بدون فراخوان
راز ماندگاري اين انقلاب ، اتكاي به ايمانهاست ؛ اتكاي به خداست. لذا شما مي‌بينيد آن روزي كه توده عظيم مردم در سرتاسر كشور احساس كنند كه دشمني‌اي متوجه انقلاب است ، احساس ‌كنند كه دشمني جدي‌اي وجود دارد ، بدون فراخوان حركت مي‌كنند مي‌آيند. روز نهم دي شما ديديد در اين كشور چه اتفاقي افتاد و چه حادثه‌اي پيش آمد. دشمنان انقلاب كه هميشه سعي مي‌كنند راه‌پيمايي‌هاي ميليوني را بگويند چند هزار نفر آمده‌اند – تحقير كنند ، كوچك كنند – اعتراف كردند و گفتند در طول اين بيست سال ، هيچ حركت مردمي‌اي به اين عظمت در ايران اتفاق نيفتاده است ؛ اين را نوشتند و گفتند. آن كساني كه سعي در كتمان حقايق درباره جمهوري اسلامي دارند ، اين را گفتند. علت چيست ؟ علت اين است كه مردم وقتي احساس مي‌كنند دشمن در مقابل نظام اسلامي ايستاده است ، مي‌آيند توي ميدان.
 
حركت ايماني و قلبي
اين حركت ايماني است ، اين حركت قلبي است ؛ اين چيزي است كه انگيزه خدايي در آن وجود دارد ؛ دست قدرت خداست ، دست اراده الهي است ؛ اين چيزها دست من و امثال من نيست. دلها دست خداست. اراده‌ها مقهور اراده پروردگار است. وقتي حركت خدايي شد ، براي خدا شد ، اخلاص در كار بود ، خداي متعال اينجور دفاع مي‌كند. لذا مي‌فرمايد : « ان الله يدافع عن الذين امنوا ». اين را دشمنان نظام اسلامي نمي‌فهمند ، تا امروز هم نفهميدند ...
در جمع فرماندهان و پرسنل نيروي هوايي ارتش ، (19/11/1388)
 
پيروزي ملت
البته سال گذشته ، سال مهمي براي كشور ما بود. به نظر من ... سال 88 ، سال ملت ايران بود ؛ سال پيروزي ملت ايران بود ؛ سال حضور نمايان ملت ايران در عرصه‌هاي عظيم زندگي در نظام اسلامي و در كشورمان بود. يك جا در بيست و دوم خرداد چهل ميليون نفر پاي صندوقهاي رأي آمدند ؛ ... اين چيز بسيار مهمي است.
 
آخرين ضربه ملت
آزمون مهمي بود براي كشور. ... هم عبرتهاي زيادي داشت ، هم درسهاي زيادي داشت و در اين آزمون ،
ملت ايران پيروز شد. ... مي‌خواستند بين مردم اغتشاش ايجاد كنند. ... رؤساي جمهور كشورهاي مستكبر در اين قضيه وارد ميدان شدند ؛ اغتشاشگران خياباني و خرابكاراني را كه با آتش زدن مي‌خواهند موجوديت خودشان را نشان بدهند ، ملت ايران ناميدند ؛ شايد بتوانند اوضاع را آنچنان كه طبق ميل خودشان است ، در افكار عمومي دنيا و كشورمان تصوير و ترسيم كنند ؛ اما شكست خوردند.
قوي‌ترين و آخرين ضربه را ملت در روز نهم دي و بيست و دوي بهمن وارد كرد. كار ملت ايران در 22 بهمن ، كار عظيمي بود ؛ نه دي هم همين جور. يكپارچگي ملت آشكار شد. همه كساني كه در عرصه سياسي به هر نامزدي رأي داده بودند ، وقتي ديدند دشمن در صحنه است ، وقتي فهميدند اهداف پليد دشمن چيست ، نسبت به آن كساني كه قبلاً به آنها خوشبين هم بودند ، تجديدنظر كردند ؛ فهميدند كه راه انقلاب اين است ، صراط مستقيم اين است. در بيست و دوي بهمن ، ملت همه با يك شعار وارد ميدان شدند. خيلي تلاش كردند ، شايد بتوانند بين ملت دو دستگي ايجاد كنند ؛ اما نتوانستند و ملت ايستاد ؛ اين پيروزي ملت بود. از بيست و دوم خرداد تا بيست و دوم بهمن – هشت ماه – يك فصل پرافتخار و پرعبرتي براي ملت ايران بود ؛ اين يك درس شد. آگاهي جديدي به وجود آمد. فصل تازه‌اي در بصيرت ملت ايران گشوده شد. اين يك زمينه بسيار مهمي است. بايد براساس اين زمينه ، حركت كنيم.
در اجتماع زائران حرم مطهر رضوي (1/1/1389)
 
نقش علماي معتمد
يكي از تمايزات نظام جمهوري اسلامي اين است. مجموعه خبرگان ، مجموعه علماي صاحب نام و صاحب شأن در بين مردم و مورد اعتماد مردم در همه قضايا ، بخصوص در قضيه بسيار مهم رهبري و انتخاب رهبري و قضاياي مربوط به آن محسوب مي‌شود و همين حضور اثرگذار و حساس در بين مردم ، آثار و بركات خودش را داشته است و دارد. حضور مردم در حوادث بزرگ و مهم و اعلان موضعي كه مي‌كنند – مثل راه پيمايي مهم بيست و دوم بهمن كه واقعاً يك پديده عظيمي بود در تاريخ انقلاب در اين شرايط و با اين اوضاع و احوال و قبل از آن ، حضور مردم در خيابانها در سراسر كشور در نهم دي – بدون اينكه علما و راهنمايان معنوي مردم كه مورد اعتماد هستند ، دلهاي مردم را به حقايق اين انقلاب متوجه كنند ، ميسر نمي‌شد. ...
در جمع اعضاي مجلس خبرگان رهبري (6/12/1388)
 
بركت حضور جوانان
اگر صحبت كارهاي فناوري پيچيده است ، همين جوانها هستند ...
به ميدان عمل و خدمت و تلاش كه مي‌رسيم ، همين حركت عظيم بسيج سازندگي را مي‌بينيم ؛ به ميدان سياست و اعلام حضور كه مي‌رسيم ، حركت نه دي را مي‌بينيم ، حركت بيست و دوي بهمن را مي‌بينيم ، حضور عظيم در انتخابات را مي‌بينيم ، اينها معناش چيست ؟ معناش اين است كه امروز جوانان ما – كه اكثريت قاطع ملت ما هستند – و عموم ملت ما در همان جهت حركت انقلاب اسلامي و با همان ضرب دست انقلاب ، رو به فزايندگي هستند ، دارند پيش مي‌روند. پس ما پيش رفتيم.
در جمع جهادگران بسيج سازندگي (31/6/89)

 

اول    قبل    بعد    آخر